top of page

ENGAGERA DIG

Här kan du läsa lite mer om hur du engagerar dig i sektionen och vad det finns att engagera sig i!

STYRELSEN

H-sektionens styrelse röstas igenom vid stormötet varje år, det hålls strax innan årsskiftet. Man kan antingen söka själv eller nominera andra, sedan blir man uppringd och frågad om man vill ställa upp i valet eller inte. Är svaret ja deltar man i stormötet där man får prata för sin sak, besvara frågor och motivera varför man skulle vara en bra kandidat. Styrelsen består av 11 olika poster där alla har sina olika arbetsuppgifter, vissa poster är mer krävande än andra. Vill du ansöka om att sitta med i styrelsen nästa år? Håll koll på våra sociala medier för att inte missa exakta datum för ansökan! Dessa poster finns att söka: 

 • Ordförande 

 • Vice ordförande & PR-ansvarig 

 • Kassör 

 • Sportansvarig 

 • Företagskontakt (en för varje program) 

 • Studierådsordförande (en för varje program) 

KLUBBVERKET

Klubbverkets ansökan öppnar i början av året, strax efter att den nya klubbmästaren klivit på sin post. Som representant i klubbverket är du med och anordnar sektionens evenemang och festligheter, sittningar och gasquer. Du kan sätta ihop spex och tävlingar, designa märken till sittningarna och allt däremellan. Klubbmästaren väljer ut klubbverket tillsammans med sin vice klubbmästare, det krävs att du sprudlar av energi och alltid är redo för knasigheter! 

Har du frågor om ansökan eller hur arbetet i klubbverket ser ut? Maila vår klubbmästare: h-ob1@utn.se

FÖRTROENDEVALDA

De förtroendevalda röstas fram på stormötet i november och sköter ett viktigt jobb i sektionen även om alla kanske inte alltid syns och hörs. De förtroendevalda är: 

 • FUM- supleant (antal som vi har mandat för). Ersättare för de ordinarie FUM-representanterna. 

 • Ledamot i Uppsala Teknolog- och Naturvetarkårs valberedning. H-sektionens representant i valberedningen. 

 • Ordförande för Uppsala Ingenjörsförenings valberedningLeder valberedningen i arbetet inför årsmötet i de fall där detta tillsätts opartiskt av valberedningens ordförande samt presentera dessa för styrelsen.

 • Studiesocialt ansvarig (en från varje program). Ansvarig för den sociala delen av studiebevakningen samt att inneha ämbetet som studerandeskyddsombud.

 • Vice Klubbmästare. Assisterar klubbmästaren och tar sedan över som klubbmästare vid föregående klubbmästares avgång.

 • Revisor. Ansvarig för att granska H-sektionens ekonomi och att till årsmötet upprätta en revisionsberättelse med rekommendation för styrelsens ansvarsfrihet.

SPORTGRUPPEN

Sportgruppen är ett relativt nytt utskott som vi ser fram emot att utveckla och jobba vidare med. Sportansvarige tillsätts vid stormötet varje vår och väljer ut sin sportgrupp vid höstens terminstart. Håll utkik på våra sociala medier för exakta datum. 

Som medlem i sportgruppen är du med och anordnar sektionens alla sportsliga evenemang tillsammans med sportansvarige. Ni ser till att ta ut lag till Ångströmsmästerskapen, hålla i diverse träningar, agera domare och peppa igång sektionens laganda med andra ord! 

Har du frågor om ansökan eller hur arbetet i sportgruppen ser ut? Maila vår sportansvarige: h-sport@utn.se

STUDIERÅDET

Det finns ett studieråd för varje program, till studierådet kan man söka efter årsskiftet då en ny studierådsordförande på respektive program har blivit tillsatt. Som representant i studierådet är du med och diskuterar de sociala delarna i utbildningen och elevernas mående. Varje termin anordnas en eventvecka av det studiesociala utskottet där du då har chansen att anordna ett eller flera event för andra studenter. Som representant i studierådet tjänar du in ett unikt märke att sy på ovven samt en hel del fika som det alltid bjuds på vid varje möte!

ENGAGERA DIG: Vanliga frågor
bottom of page