top of page

VÅRA PROGRAM

Informationen nedan är hämtad från Uppsala universitet, läs mer om de olika programmen HÄR!

DSC_0176.jpeg

HÖGSKOLEINGENGÖR I BYGGTEKNIK

180 HP

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig bred kompetens inom det byggtekniska området. Du lär dig allt från att planera och arbetsleda ett bygge, till att förstå samband mellan teknik och verklighet. Förutom bredden får du under sista terminen möjlighet att fokusera extra på exempelvis konstruktion eller byggnadsvård.Programmets direkta koppling med det lokala näringslivet, samt det stora behovet av byggingenjörer, ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

HÖGSKOLEINGENGÖR I MASKINTEKNIK

180 HP

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är en yrkesförberedande utbildning. Du får en helhetsbild av alla led från kundbehov till tillverkning av nya produkter. I många av våra kurser används systematiskt datorstöd, främst 3D CAD. Du läser den avslutande kursen i produktutveckling i samarbete med industrin. Allt detta ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som yrkesverksam maskiningenjör.Programmet ger dig en bred kompetens inom det maskintekniska området. I de avslutande kurserna finns i första hand möjlighet att profilera utbildningen mot produktutveckling eller produktionsledning.Produktutveckling är den process som följer en produkts olika stadier från idé över konstruktion och tillverkning tills att den har tjänat ut hos kunden och det är dags för återvinning. En produkts design är ofta lika viktig som dess funktion och i kursen produktutveckling och design får du en första inblick i hur formgivning av produkter går till.Produktionsledning handlar om att utforma och styra produktionsprocessen av varor eller tjänster. Syftet med produktionsledning är att säkerställa att verksamheten är effektiv och resurssnål samtidigt som kundernas krav uppfylls. Digitaliseringen inom industrin har skapat många nya möjligheter för styrning av produktion och det kräver även att ingenjörerna uppdaterar sin kompetens. I den avslutande kursen i produktionsledning får du lära dig simulering som är ett viktigt hjälpmedlen i samband med omställningen av svensk industri.Som färdig högskoleingenjör i maskinteknik har du många valmöjligheter och kan se fram mot utmanande arbetsuppgifter. Jobben finner du i första hand inom privata företag.

HÖGSKOLEINGENGÖR I MEDICINTEKNIK

180 HP

Medicintekniska produkter och lösningar bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet. Tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och mer aktivt liv. Men utvecklingen måste fortsätta. Det finns exempelvis behov av att kunna ställa tidigare diagnos för cancersjukdomar, att följa upp och se effekten av olika slags behandlingar, eller att kunna ta fram nya lösningar för sjukvård på distans. För det krävs teknisk specialistkompetens inom området medicinsk teknik.Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik har tagits fram i dialog med sjukvård och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden inom hälsosektorn. På programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som medicintekniker inom sjukvård eller industri. Programmet innefattar också verksamhetsförlagd utbildning i form av laborativa moment och praktik på något av flera regionsjukhus som anslutit sig till programmet.Du som söker programmet har förmodligen ett tekniskt intresse och vill vara med om att förbättra sjuk- och hälsovården.

HÖGSKOLEINGENGÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK

60 HP

Inom det svenska energisystemet spelar kärnkraft en viktig roll för att elenergi ska kunna produceras hållbart, med liten miljöpåverkan och hög tillgänglighet oavsett yttre faktorer. Detta är viktigt för framtiden då man kan anta att användningen av elenergi ökar då fossila bränslen på sikt fasas ut. Inom överskådlig framtid förväntas kärnkraften utgöra ungefär en tredjedel av elenergiproduktionen.För att säkerställa att kärnkraften kan drivas säkert under lång tid framöver har kärnkraftindustrin ett långsiktigt behov av ingenjörer inom områden som drift, service, underhåll och teknisk utveckling. För dig som är intresserad av avancerad, storskalig teknik erbjuder kärnkraftsindustrin en mångfald av arbetsuppgifter inom så gott som alla ingenjörstekniska ämnesområden med goda möjligheter till personlig utveckling och karriär.För att kunna vara en effektiv ingenjör inom branschen är det viktigt med en god kunskap om kärnkraft ur ett systemperspektiv eftersom den omfattar så många ämnesområden. Programmet är därför skräddarsytt i samråd med näringsliv och myndigheter för att på bästa sätt ge dig rätt kompetens. Utmärkande för utbildningen är den mycket nära kopplingen till näringslivets aktörer. Som student kommer du under utbildningen att träffa personer som professionellt arbetar med kärnkraft och som deltar i utbildningen som gästlärare, handledare och mentorer. På så vis får du redan under studierna en god insyn i industrins förutsättningar med god möjlighet att bygga ett professionellt nätverk.Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, läser du i Uppsala som ett tredje år av en högskole- eller civilingenjörsutbildning. För att bli antagen till programmet behöver du ha läst två år med minst 110 högskolepoäng avklarade kurser på ett högskole- eller civilingenjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande, eller redan ha en sådan examen.

bottom of page